Lista över skulder vid Kroppa krononbruk

år 1697

*********************************************************************************************

Här nedan publiceras en redigerad variant av det avskrift av Jonas Stockhus skuldbrev som publicerades första gången i boken "Ur Storforsverkens Historia" av Gust. Ekman år 1921. Originalet har ej studerats. Om du hittar felaktigheter i texten, vore jag mycket glad för ett meddelande (stefan at bondetorp punkt se) så att uppgifterna blir så korrekta som möjligt. I vanlig text hittar du min tolkning av texten och inom (parantes) Gust. Ekmans avskrift från 1921. Personerna är, i motsats till originalet, sorterade sockenvis och efter gårdsnamnet.

© Stefan Björn, Ö Bondetorp 529, 382 93 Nybro                    

**********************************************************************************************

Anno 1697 den 9 Januarij blef efter Högl. Kongl. Cammar- och Bergz Collegiernes ordre inqvirerat om den skuld som Sahl. Arendatoren Jonas Stockhuus lemnade efter sig hos torparne under Kroppa Cronobruuk lydande och befans som följer.

                                                                                        Wiss skuld Kmt.

Kroppa socken

Karl Olofsson i Abborrtjärn (Carl i Abborkiärn) ..... 15 : 15
Nils i Baggetorp (Nils i Baggetorp) ..... 159 : 13
Olof Siggesson i Västra Berg (Oluf Siggeson i Bärgh) ..... 37 : 16
Gabriel Elofsson i Broby (Gabrel i Broby) ..... 122 : -
Jon Eskilsson på Daglösedet (Edsberg) (Jon EskelssonDaglösEdet) ..... 312 : 18
Mats Andersson i Finnfallet (Mattis i Finfallet) ..... 119 : 23
Per Mjölnare i Fors (å Pehr Miöhlnares wegnar Fors) ..... 202 : 4
Björn Månsson i Fristjärn (Biör i Frijstiern) ..... 111 : 28
Sven Eliasson i Hermanstorp (Swen i Hermanstorp) ..... 133 : 1
Anders Jonsson i Höjden (Anders Jonson i Högden) ..... 89 : 19
Bryngel Persson, kyrkoväktare i Höjden (Bryngel Kyrkiowecktare i högden) ..... 13 : 3
Börje Olofsson i Höjden (Biörje i Högden) ..... 105 : 4
Nils Månsson i Höjden (Nils Månson i Högden) ..... 134 : 8
Pål Matsson Skomakare i Höjden (Påhl ibd.) ..... 57 : 31
Eskils Jönssons änka, Marit Hertsensdotter, i Jordkullen (Eskels Enkia i Jordkulln) ..... 121 : 27
Jon Larsson i Jordkullen (Jon Larsson i Jordkulln) ..... 58 : 1
Jöns Eskilsson i Ladugården (Jöns i Ladugården) ..... 237 : 20
Karl Olofsson  i Lårhöjden (Carl i Lårhögden) ..... 60 : 4
Mats Olofsson i Lårhöjden (Mattz Olsson i Högden) ..... 51 : 26
Lars Halvarsson på Mon (Lars Halfwardson på Mon) ..... 199 : 15
Erik Persson i Vargtorpet (Erich Pehrson i Wargetorp) ..... 155 : 24
Lars Olofsson i Vargtorpet (Lars Olsson ibd.) ..... 338 : 27

Lungsund socken

Olof skogvaktare i Södra Berg (Oluf Skougewaktare i Bärg) ..... 323 : 11 (troligen Olof Olofsson i Berg)
Per Persson  i Björnbotten (Per i Biörnebåtten) ..... 79 : 4
Änkan i Blomsterhult (Enkian i Blomsterhult) ..... 101 : 20
Erik Eriksson i Brosätter (Erik i Brosätter) ..... 199 : 10
Måns Jonsson i Hytte (Måns i Hytte) ..... 228 : 8
Simon Sigfridsson i Hytte (Simmon i Hytte) ..... 41 : 4
Nils Svensson i Lillungen (Nils i Lillungen) ..... 199 : 11

Osäker socken

Johan Kaxe (Johan Kaxe) ..... 35 : 28
Olof vagnkörare (Oluf Wangkiörare) ..... 24 : 8


Den här sidan uppdaterades senast den 29 oktober 2016