Notiser i Kroppa och Lungsund kyrkoböcker som rör personer bosatta i

Bjurtjärn socken     1687-1773

*********************************************************************************************

Datum, namn och orter är inlästa och nerskrivna så som jag tolkat att de är stavade i vigselboken i original. Den som använder uppgifterna i sin släktforskning bör, för att vara på den säkra sidan, kontrollera uppgifterna i originalkyrkoboken.

© Stefan Björn, Ö Bondetorp 529, 382 93 Nybro                    

*********************************************************************************************

Röd färg = Kroppa sn
Brun färg = Lungsund sn

Dop

1690-04-27 drängen Per Andersson i Brattbäcken / pigan Ingegerd Larsdotter i Käxsundet, Karlskoga sn (Käxsundet ligger idag i Bjurtjärn sn)

1692-07-15  Sara Katarina i Alkvettern, Bjurtjärn sn / Föräldrar: löjtnant Klas Linroth

1702-08-31 dop Erik i Kristinehamn / Föräldrar: båtsman Niklas Eriksson - Karin Henriksdotter, född i Stockviken, Bjurtjärn sn

1706-12-03 Johan i Brunsbol / Föräldrar: Johan Johansson Fagrell i Tåbäcken, Bjurtjärn sn - Ingeborg Månsdotter i Djupnoret, Bjurtjärn sn (oäkta)

1726-09-02 Karin i Grana, Bjurtjärn sn / Föräldrar: Jon Andersson - Karin Nilsdotter

1730-12-15 Peter i Grana, Bjurtjärn sn / Föräldrar: Ivar Andersson - Margareta Bryngelsdotter

Vigsel

1687-11-01 Olof Månsson i Stockviken, Bjurtjärn sn / pigan Brita Andersdotter i Brunsbol

1687-07-03 Jordan Persson i Boviken, Bjurtjärn sn / pigan Sigrid Olofsdotter i Lungsundet

1688-05-12 änkemannen hammarsmeden Jöns Andersson i Bjurbäcken / Margareta Larsdotter i Bjurtjärn

1688-10-14 Olof Nilsson i Tåbäcken, Bjurtjärn sn / pigan Sigrid Nilsdotter i Drågen

1688-10-28 Lars Persson i Ämten / Birgitta Bryngelsdotter i Grana, Bjurtjärn sn

1690-11-09 drängen Olof Persson i Ämten / pigan Ingegerd Johansdotter i Grana, Bjurtjärn sn

1691-11-02 fordom nämndemannen Anders Tolsson i Lungstorp / kvinnspersonen Kerstin Olofsdotter i Ladufallet, Bjurtjärn sn (vigseln skedde hemma, i närvaro av nämndeman Lars Nilsson i Skälstabacken och fjärdingsman Lars Bock)

1691-11-08 drängen Jon Månsson Orre i Herrsjötorp, Filipstad sn / pigan Kerstin Karlsdotter i Daglösen (orten Herrsjötorp i Bjurtjärn sn?)

1691-11-15 drängen Gustav Månsson i Lövnäset, Bjurtjärn sn / pigan Kerstin Persdotter upp i Höjden

1692-09-18 drängen Nils Jonsson i Dalbäcken, Bjurtjärn sn / pigan Karin Persdotter vid Gammelkroppa

1693-09-24 drängen Johan Andersson i Åsjön, Bjurtjärn sn / pigan Brita Eriksdotter vid Hättsjön

1694-01-01 drängen Erik Larsson i Bjurtjärnstorp, Bjurtjärn sn / pigan Maria Nilsdotter i Bjurbäcken

1694-10-07 drängen Gunnar Andersson i Utterbäck, Bjurtjärn sn / pigan Annika Nilsdotter i Herrhult (mannens ort troligen Utterbäck, Karlskoga sn)

1701-01-06 änkemannen Hans Larsson i Näset, Bjurtjärn sn / pigan Annika Jonsdotter i Drågen

1708-12-28 Jon Börjesson i Vägen / Marit Persdotter i Fallet, Bjurtjärn sn

1715-10-16 drängen Simon Eriksson i Stensviken, Bjurtjärn sn / änkan Dordi Ivarsdotter i Släbråten

1715-10-23 änkemannen Erik Eskilsson i Stockviken, Bjurtjärn sn / pigan Sara Olofsdotter på Bjurön

1719-02-11 drängen Per Persson i Stockviken, Bjurtjärn sn / pigan Maria Håkansdotter i Sjötorp

1726-04-13 drängen Jon Andersson i Hytte / pigan Karin Nilsdotter i Grana, Bjurtjärn sn

1727-10-15 Erik Svensson i Ökna, Bjurtjärn sn / pigan Maria Persdotter i Lillebäck

1727-10-22 Nils Nilsson i Grana, Bjurtjärn sn / pigan Margareta Fransdotter Fassing i Släbråten (vallon)

1733-10-21 drängen Per Olofsson i Västby, Bjurtjärn sn / pigan Karin Björnsdotter i Sjötorp

1734-10-20 drängen Erik Eriksson i Åsjöhyttan, Bjurtjärn sn / pigan Karin Persdotter i Björnbotten

1739-09-23 drängen Jon Nilsson på Hyttskogen (Viggetorp) , född i Näs, Bjurtjärn sn / änkan Malin Danielsdotter på Hyttskogen (Viggetorp)

1746-01-01 drängen Per Persson i Gravudden, Bjurtjärn sn / pigan Margareta Andersdotter i Galtskär

1749-10-10 hammarsmeden Lars Reinholdsson vid Lanfors bruk, Bjurtjärn sn / pigan Maria Sigfridsdotter i Råglanda

1751-10-13 drängen Anders Larsson i Äspelund, Bjurtjärn sn / pigan Margareta Håkansdotter i Myren
1751-10-13 drängen Nils Persson i Åsjöhult, Bjurtjärn sn / pigan Maria Larsdotter på Bjurön
1751-10-20 drängen Peter Persson i Åsjöhult, Bjurtjärn sn / pigan Mangla Olofsdotter i Berg
1751-10-27 drängen Per Larsson i Äspelund, Bjurtjärn sn / pigan Annika Månsdotter i Hytte
 

1753-06-20 drängen Jean Persson från Åsjöhult i Bjurtjärns församling och pigan Caisa Andersdotter i Södra Skjälstabacken

1759-11-01 drängen Anders Zackrisson Bijhl från Åsjöhyttan i Bjurkjärns sochn och änkan Ingeborg Svensdr i Kallkjällehult

1760-03-07 drängen Jonas Andersson i Högden och pigan Catharina Nilsdotter från Sundtorpet i Bjurkjärn

1761-12-21 änkemannen Nils Ersson från Löfnästorp i Bjurkiärns sochn och änkan Ingeborg Pehrsdr på Hålsjöedet

1763-10-02 mästerswännen Lars Jansson från Lanfors bruk och Bjurkjärns sochn och pig: Margreta Ersdr från Stegelwiken

1764-01-01 dr: Petter Larsson från Sundstorp i Bjurkjärn sochn och pig: Caisa Olsdr i Hedås

1766-03-12 änkem. Melcher Halwardsson i Måserud och änk. Maria Olsdr från Dalbäcken i Bjurkiern sochn

1770-10-28 dr. Olof Olsson från Åtorp i Bjurkärn sochn och pig. Karin Ersdr i Stegelwiken

1771-11-17 dr Peter Andersson från Grana i Bjurkärns sochn och pig. Stina Jansdotter i Sjötorp

1771-12-28 änkem. Jon Jansson i Bäck och pig. Margreta Pehrsdr från Stråwikstorp i Bjurkärns sochn

Begravning

1698-05-29 Olof Larssons son Olof i Käxsundet, Bjurtjärn sn, 2 år gammal


Den här sidan uppdaterades senast den 17 april 2006