Bok över döpta i Kroppa socken / Värmland

1687 - 1701

"Kroppa Kyrckjohandlingz Book  Anno 1687 d 1 January"

*********************************************************************************************

Datum, namn och orter är inlästa, tolkade och översatta till modern svenska. I vissa fall har bokens uppgifter kompletterats med andra uppgifter, t.ex. faderns efternamn, barnets namn eller orten, för att de skall bli lättare att använda. Av mig tillagda uppgifter är skrivna med kursiv stil. Observera att det kan gälla en hel notis. Uppgifterna kommer från en annan notis i kyrkböckerna, om inte annat anges. Om en text varit svårläst eller svårtolkad, anges det inom parantes efter uppgiften. Inom parantes kan även andra tillägg finnas, t.ex. att personen är tysk- eller vallonättling.

Om du hittar felaktigheter i texten, vore jag mycket glad för ett meddelande, så att uppgifterna blir så korrekta som möjligt. Även uppgifter om personer som saknas i boken är intressanta. Tyvärr finns det, enligt min erfarenhet, en hel del luckor i bokföringen. I dopboken finns även dopvittnen noterade. Den som använder uppgifterna i sin släktforskning bör, för att vara på den säkra sidan, kontrollera uppgifterna i originalkyrkoboken.

Tips: Använd sökfunktionen i din webbläsare för att hitta de personer eller orter du söker.

Några ord om namnskicket. I den här framställningen är namnen normerade, medan kyrkböckerna i original har ett mer "värmländskt" namnskick. Här nedan kommer en liten lista över de namn jag använt, där böckerna ofta (men inte alltid) har en annan stavning. De normerade namnen först:

Elisabet - Lisken    Henrik - Hinder     Ingegerd - Ingal, Ingjäl    Ingvald - Enevald     Maria - Marja

Brigitta och Brita är ofta synonyma med varandra. Brigitta vanligast i de tidigaste böckerna, Brita ersatte en bit in på 1700-talet. Jag använder skrivningen Brita hela vägen. Jan / Jean, Jansson / Jeansson samt Jansdotter / Jeansdotter har konsekvent ersatts med Johan / Johansson / Johansdotter. Namnet Jena är en variant av Johanna. Jon / Jonas skriver jag alltid som Jon, medan Måns / Magnus varierar.

Källor förutom kyrkböcker:
Edman, G. 1921; "Ur Storforsverkens historia", Göteborg.

© Stefan Björn, Ö Bondetorp 529, 382 93 Nybro                    

**********************************************************************************************

Födelsedag

1687-01-09 dop Brita vid Östra Åskagen / Föräldrar: bergsman Olof Sigfridsson - Karin
1687-01-09 dop Johan vid Nykroppa / Föräldrar: Nils Bengtsson Hjulmakare
1687-01-25 dop Klemet i Klockartorp / Föräldrar: Anders Hansson
1687-02-06 dop Marta i Bångtorpet (Stubbetorp) / Föräldrar: Lars Persson
1687-02-13 dop Maria i Fors / Föräldrar: Lars Dagkarl
1687-02-27 dop Helena vid Hättälven / Föräldrar: Pål Petersson
1687-03-13 dop Olof i Höjden / Föräldrar: Håkan Olofsson
1687-03-13 dop Johan i Näset / Föräldrar: Nils Olofsson
1687-03-15 dop Margareta i Lunden / Föräldrar: Jon Andersson (döpt i hemmet)
1687-03-25 dop Lars vid Daglösen / Föräldrar: Lars Ivarsson - Malin (tvilling)
1687-03-25 dop Margareta vid Daglösen / Föräldrar: Lars Ivarsson - Malin (tvilling)
1687-03-26 dop Karin i Långtjärnshöjden / Föräldrar: Bryngel Falltingsson - Maria
1687-03-26 dop Per vid Gammelkroppa / Föräldrar: bergsman Olof Persson - Elisabet
1687-03-26 dop Brita på Daglösedet / Föräldrar: Ingemar Johansson - Marta Larsdotter
1687-04-03 dop Karl vid Gammelkroppa / Föräldrar: bergsman Nils Henriksson
1687-04-03 dop Maria i Jordkullen / Föräldrar: ? Eskilsson (Jon eller Jöns Eskilsson)
1687-05-15 dop Kerstin vid Mögsjön / Föräldrar: Per Andersson
1687-05-18 dop Karl vid Åskagen / Föräldrar: bergsman Karl Håkansson
1687-05-29 dop Sigrid upp i Höjden / Föräldrar: Anders Jonsson
1687-06-24 dop Anna i Finnfallet / Föräldrar: Mats Andersson
1687-07-10 dop Kerstin i Mögsjön / Föräldrar: Olof Anundsson
1687-08-14 dop Annika i Västra Jordkullen / Föräldrar: Jon Andersson - Elin
1687-08-21 dop Johan i Bredvikstorp / Föräldrar: Bryngel Nilsson
1687-08-21 dop Magdalena i Fallet / Föräldrar: Erik Månsson - Gunilla
1687-09-25 dop Håkan vid Svartsången / Föräldrar: Henrik Håkansson
1687-09-25 dop Johan i Fors / Föräldrar: hammarsmeden Mårten Sarvasson (vallon) - Kerstin
1687-10-11 dop Annika i Perstorp / Föräldrar: Per Henriksson
1687-10-23 dop Erik i Hornkullen / Föräldrar: Erik Andersson
1687-10-23 dop Birgitta i Broby / Föräldrar: Gabriel Elofsson
1687-10-30 dop Maria vid Hättälven / Föräldrar: hammarsmeden Anders Andersson Utter
1687-11-01 dop Nils vid Åskagen / Föräldrar: Erik Nilsson
1687-11-01 dop Kristina vid Hättälven / Föräldrar: Per Andersson
1687-11-06 dop Kristina vid Skarphyttan / Föräldrar: hammarsmeden Erik Eriksson
1687-12-04 dop Anders vid Bosjö hammare / Föräldrar: Sven Olofsson
1687-12-04 dop Marit vid Svartsången / Föräldrar: bergsman Lars Jonsson - Sigrid Matsdotter
1687-12-11 dop Rangela vid Gammelkroppa / Föräldrar: Olof Didriksson
1687-12-11 dop Maria vid Skarphyttan / Föräldrar: Hans Leksson
1687-12-18 dop Birgitta vid Östra Åskagen / Föräldrar: bergsman Karl Sigfridsson
1687-12-26 dop Elisabet i Höjden / Föräldrar: Anders Bengtsson
1687-12-26 dop Maria vid Skarphyttan / Föräldrar: bergsman Johan Andersson

1688-01-01 dop Karin upp i Höjden / Föräldrar: Sven Eliasson - Elisabet Nilsdotter
1688-01-01 dop Marta i Abborrtjärn / Föräldrar: Karl Olofsson - Brita Olofsdotter
1688-01-03 Kristina vid Skarphyttan / Föräldrar: Halvar Månsson
1688-01-06 dop Birgitta i Rönningen / Föräldrar: Johan Bengtsson
1688-01-06 Magnus vid Skarphyttan / Föräldrar: bergsman Olof Olofsson - Brita
1688-02-12 Kristina i Backa / Föräldrar: Jon Jönsson - Margareta
1688-02-20 Peter upp i Höjden / Föräldrar: Per Eriksson
1688-02-21 Per i Västra Jordkullen / Föräldrar: Nils Andersson

1688-03-09 Ingrid upp i Höjden / Föräldrar: Börje Olofsson (namnet osäkert)
1688-03-13 Kerstin vid Åskagen / Föräldrar: Jon Persson
1688-03-18 Olof i Mögsjön / Föräldrar: Jon Persson
1688-03-18 Ingeborg vid Skarphyttan / Föräldrar: Erik Månsson
1688-03-23 Marta vid Gammelkroppa / Föräldrar: Anders Andersson - Elisabeth Henriksdotter
1688-03-28 Sven i Lindhöjden / Föräldrar: Ingemar Olofsson
1688-04-08 Karl i Herrhult / Föräldrar: Sven Eriksson
1688-04-10 Marta i Lårhöjden / Föräldrar: brukstorparen Karl Olofsson
1688-04-24 Måns i Fallet / Föräldrar: hammarsmeden Nils Jonsson
1688-05-11 Nils i Mögsjön / Föräldrar: brukstorparen Anders Andersson - Karin
(noterad i Lungsund fb)
1688-05-15 Jon i Bredvik / Föräldrar: Anders Jonsson
1688-05-24 ett barn i Jordkullen / Föräldrar: Jöns Eskilsson
(namnet osäkert)
1688-06-02 Olof i Bottnarna / Föräldrar: skräddaren Lars Kristoffersson
1688-07-08 Annika vid Nykroppa / Föräldrar: hjulmakaren Nils Bengtsson

1688-07-27 Johan i Daglösviken / Föräldrar: brukstorparen Måns Halvarsson - Brita Andersdotter (tvilling)
1688-07-27 Brita i Daglösviken / Föräldrar: brukstorparen Måns Halvarsson - Brita Andersdotter (tvilling)
1688-07-29 Johan i Bredvik / Föräldrar: Jakob Johansson
1688-08-05 Maria i Lillefors, Lungsund sn / Föräldrar: hammarsmeden Johan Nilsson (vallon) - Annika Schröder (tysk) (Johan Nilssons övriga barn döptes i Lungsund sn)
1688-09-11 Sara vid Östra Åskagen / Föräldrar: bergsman Olof Sigfridsson - Elisabet Henriksdotter
1688-09-28 Per vid Åskagen / Föräldrar: Håkan Persson - Marit
1688-10-12 Halvar i Lindhöjden / Föräldrar: Erik Olofsson
1688-10-15 Peter vid Stenbron / Föräldrar: Johan Petersson - Ingrid

1688-10-18 Maria i Fallet / Föräldrar: hammarsmeden Sarva Eriksson (vallon) - Margareta
1688-10-24 Erik i Hornkullen / Föräldrar: Erik Andersson
1688-11-01 Gustav vid Skarphyttan / Föräldrar: Mårten Leksson - Annika Persdotter
1688-11-09 Karl i Näset / Föräldrar: brukstorparen Olof Andersson
1688-11-26 Anders vid Västra Åskagen / Föräldrar: bergsman Olof Eriksson - Brita Leksdotter
1688-12-08 Peter vid Gammelkroppa / Föräldrar: Karl Eriksson - Elisabet

1689-01-10 Kerstin upp i Höjden / Föräldrar: brukstorparen Nils Bengtsson
1689-01-18 Johan i Fallet / Föräldrar: hammarsmeden Karl Eriksson
(vallon)
1689-01-26 Anders vid Nykroppa / Föräldrar: klockaren Otto Andersson - Barbro Jonsdotter
1689-02-03 Nils upp i Höjden / Föräldrar: Rasmus Hansson
1689-02-16 Kristoffer vid Svartsången / Föräldrar: Jöns Elofsson
1689-03-03 Johan vid Gammelkroppa / Föräldrar: bergsman Olof Persson - Elisabet
1689-03-10 Peter vid Åskagen / Föräldrar: Lars Persson
1689-03-11 Jon vid Åskagen / Föräldrar: bergsman Karl Håkansson
1689-03-12 Olof i Baggetorpet / Föräldrar: hammarsmeden Jöns Persson
1689-03-15 Sigge i Berg / Föräldrar: Olof Siggesson
(intill dopnamnet Sigge har någon senare skrivit Olof)
1689-03-16 Marit i Hornkullen / Föräldrar: Johan Jonsson
1689-04-03 Anna i Perstorp / Föräldrar: Per Henriksson
1689-04-12 Erik i Bredvik / Föräldrar: Anders Eriksson
(noterad i Lungsund fb)
1689-04-26 Gustav i Baggetorpet / Föräldrar: Olof Persson
1689-05-03 Brita vid Torskbäcken, Färnebo sn / Föräldrar: Jon Håkansson - Kerstin Håkansdotter
1689-05-06 Kerstin i Höjden / Föräldrar: Sven Eliasson
- Elisabet Nilsdotter
1689-05-18 Karl i Höjden / Föräldrar: Karl Bengtsson - Brita Falltingdotter
1689-05-19 Nils vid Åskagen / Föräldrar: Per Henriksson - Karin Matsdotter
1689-05-20 Marit i Backa / Föräldrar: Sone Jönsson
1689-05-22 Anders i Finnfallet / Föräldrar: Mats Andersson
1689-05-31 Erik vid Östra Åskagen / Föräldrar: bergsman Hans Sigfridsson
1689-07-06 Maria i Jordkullen / Föräldrar: Per Larsson
1689-08-03 Iller i Vargtorpet / Föräldrar: Johan Persson
1689-08-05 Olof på Mon / Föräldrar: Hans Andersson
(tvilling)
1689-08-05 Kerstin på Mon / Föräldrar: Hans Andersson (tvilling)
1689-08-11 Brita i Vargtorpet / Föräldrar: Erik Persson - Annika Björnsdotter
1689-09-01 Peter vid Hättälven / Föräldrar: Pål Petersson
1689-09-08 Sigrid vid Skarphyttan / Föräldrar: August Jönsson - Elisabet Persdotter
1689-09-17 Johan i Bredvik / Föräldrar: Jakob Johansson
1689-09-17 Olof vid Gammelkroppa / Föräldrar: bergsman Nils Henriksson
1689-09-19 Brita i Mögsjön / Föräldrar: Jon Persson
1689-10-21 Sara vid Östra Åskagen / Föräldrar: bergsman Karl Sigfridsson
1689-10-27 Margareta på Edet / Föräldrar: Ingemar Johansson - Marta Larsdotter
1689-11-01 Karl i Bredvikstorp / Föräldrar: Bryngel Nilsson
1689-11-03 Beata vid Skarphyttan / Föräldrar: skomakaren Henrik Persson - Margareta Jakobsdotter
1689-11-09 Barbro i Herrhult / Föräldrar: bergsman Jon Jönsson - Karin Matsdotter
1689-11-14 Marit i Höjden / Föräldrar: Per Eriksson
1689-11-21 Peter i Näset / Föräldrar: Nils Olofsson
1689-11-22 Anders i Stubbetorpet (Bångtorpet) / Föräldrar: Lars Persson
1689-11-23 Måns vid Skarphyttan / Föräldrar: Halvar Månsson
1689-11-27 Annika i Lårhöjden / Föräldrar: Mats Olofsson - Ingeborg Eriksdotter
1689-12-11 Olof vid Svartsången / Föräldrar: bergsman Per Olofsson
1689-12-18 Maria vid Gammelkroppa / Föräldrar: Karl Eriksson - Elisabet
1689-12-21 Per vid Mögsjön / Föräldrar: Gabriel Persson
1689-12-24 Kerstin i Daglösviken / Föräldrar: brukstorparen Måns Halvarsson - Ingrid Eriksdotter
1689-12-30 Kerstin i Hornkullen / Föräldrar: brukstorparen Erik Bengtsson

1690-01-01 Kerstin i Ulverud / Föräldrar: Per Ingvaldsson
1690-01-28 Annika vid Åskagen / Föräldrar: bergsman Nils Eriksson - Marit Håkansdotter
1690-01-29 Karl upp i Höjden / Föräldrar: Håkan Olofsson
1690-02-08 Annika vid Gammelkroppa / Föräldrar: bergsman Johan Nilsson
1690-02-12 Karin på Skogen / Föräldrar: Anders Hansson
1690-02-22 Karin upp i Höjden / Föräldrar: Börje Olofsson
1690-03-06 Jon i Fors / Föräldrar: hammarsmeden Gilius Schensson
(vallon)
1690-03-18 Anders i Rönningen / Föräldrar: Johan Bengtsson
1690-03-21 Annika i Blomsterhult / Föräldrar: Mårten Olofsson
1690-03-28 Margareta i Bottnarna / Föräldrar: hammarsmeden Hans Månsson
(noterad i Lungsund fb)
1690-04-03 Johan vid Gammelkroppa / Föräldrar: Erik Henriksson - Ingeborg Persdotter
1690-04-07 Margareta i Backa / Föräldrar: Jon Jönsson - Margareta
1690-04-13 Cicilia i Lindhöjden / Föräldrar: Ingemar Olofsson
1690-04-22 Karl i Långtjärnshöjden / Föräldrar: Bryngel Falltingsson - Maria
1690-04-29 Kerstin upp i Höjden / Föräldrar: brukstorparen Håkan Andersson - Brita
1690-05-20 Johan vid Östra Åskagen / Föräldrar: bergsman Olof Sigfridsson - Elisabet Henriksdotter
1690-07-03 Karin i Höjden / Föräldrar: Anders Jonsson
1690-07-08 Per i Östra Jordkullen / Föräldrar: Olof Andersson
1690-07-15 Kristina vid Skarphyttan / Föräldrar: bergsman Olof Olofsson - Brita
1690-08-14 Olof vid Bosjö hammare / Föräldrar: Sven Olofsson
1690-08-17 Per upp i Höjden / Föräldrar: Sven Eliasson - Elisabet Nilsdotter
1690-08-18 Marta i Finnfallet / Föräldrar: Mats Andersson
1690-08-20 Elisabet i Östra Jordkullen / Föräldrar: Per Andersson
1690-08-23 Maria upp i Höjden / Föräldrar: Anders Persson - Sigrid Hansdotter
1690-08-27 Margareta i Fallet / Föräldrar: hammarsmeden Sarva Eriksson
(vallon) - Margareta
1690-09-11 Elisabet i Gammelkroppehöjden / Föräldrar: Anders Andersson - Elisabeth Henriksdotter
1690-09-26 Sigfrid vid Östra Åskagen / Föräldrar: bergsman Karl Sigfridsson
1690-09-27 Rangela i Västra Jordkullen / Föräldrar: Jon Andersson - Elin
1690-09-29 Karin i Västra Jordkullen / Föräldrar: Jon Eskilsson - Brita Olofsdotter
1690-10-06 Maria vid Nykroppa / Föräldrar: klockaren Otto Andersson - Barbro Jonsdotter
1690-11-07 Ingrid vid Östra Åskagen / Föräldrar: bergsman Hans Sigfridsson
1690-11-09 Elin vid Svartsången / Föräldrar: bergsman Lars Jonsson - Sigrid Matsdotter
1690-11-21 Kerstin vid Svartsången / Föräldrar: Henrik Håkansson - Maria Eriksdotter
1690-12-07 Annika vid Åskagen / Föräldrar: Jon Persson
1690-12-15 Maria i Abborrtjärn / Föräldrar: Karl Olofsson - Brita Olofsdotter
1690-12-19 Maria i Lårhöjden / Föräldrar: brukstorparen Karl Olofsson
1690-12-26 Maria vid Nykroppa / Föräldrar: skräddaren Lars Kristoffersson
1690-12-27 Nils i Fors / Föräldrar: hammarsmeden Mårten Nilsson
(vallon) - Karin Nilsdotter
1690-12-28 Brita vid Bosjö hammare / Föräldrar: Jon Larsson

1691-01-05 Maria vid Nykroppa / Föräldrar: Nils Bengtsson Hjulmakare
1691-01-21 Elisabet i Perstorp / Föräldrar: Per Henriksson
1691-01-21 Maria upp i Höjden / Föräldrar: Anders Bengtsson
(nöddop hemma)
1691-02-15 Anders i Lunden / Föräldrar: Jon Andersson
1691-03-01 Brita vid Åskagen / Föräldrar: Håkan Persson - Marit
1691-03-04 Johan i Mögsjön / Föräldrar: Gabriel Persson
1691-04-05 Annika upp i Höjden / Föräldrar: Miken  Bryngelsson i Höjden - pigan Rangela Henriksdotter i Gammelkroppa
(mannens förnamn osäkert- Mikael?) ("Hwilket han medh sitt syskonbarn, pygan Rangela Hindricksdotter widh Gamblekroppan, genom oloff beblandelse sammanaffladt". Den 19 juli 1691 stod de "för sitt begångne lägersmåhl sin kyrkjoplyckt".)
1691-04-18 Jöns i Herrhult / Föräldrar: bergsman Jon Jönsson - Karin Matsdotter
1691-04-29 Marit vid Svartsången / Föräldrar: bergsman Huger Nilsson - Elin Persdotter
1691-05-11 Håkan i Baggetorpet / Föräldrar: hammarsmeden Jöns Persson
(eventuellt begravd som "Anders" 7 år gammal 1698)
1691-05-28 Bengt vid Hättsjön / Föräldrar: Per Andersson- Karin Bengtsdotter
1691-05-29 Helena vid Åskagen / Föräldrar: bergsman Karl Håkansson
(tvilling)
1691-05-30 Sigrid vid Åskagen / Föräldrar: bergsman Karl Håkansson
(tvilling)
1691-06-22 Marit vid Gammelkroppa / Föräldrar: bergsman Henrik Persson - Margareta Nilsdotter
1691-08-06 Nils vid Herrhult / Föräldrar: Sven Eriksson
1691-08-30 Erik vid Bosjön / Föräldrar: Per Jonsson - Annika
1691-08-31 Annika vid Åskagen / Föräldrar: Lars Persson
1691-09-11 Per vid Hornkullen / Föräldrar: skomakaren Sven Andersson - Elisabet Henriksdotter
1691-09-16 Anders i Östra Jordkullen / Föräldrar: Olof Andersson
1691-09-16 Samuel i Näset / Föräldrar: Nils Olofsson
1691-10-14 Brita i Daglösviken / Föräldrar: brukstorparen Måns Halvarsson - Ingrid Eriksdotter
1691-10-29 Elisabet vid Stenbron / Föräldrar: Olof Anundsson
1691-11-02 Per vid Skarphyttan / Föräldrar: Mårten Leksson - Annika Persdotter
1691-11-04 Sarva i Fallet / Föräldrar: hammarsmeden Karl Eriksson
(vallon) (noterad i Lungsund fb)
1691-11-18 Sven i Lindhöjden / Föräldrar: Erik Olofsson
1691-11-21 Maria upp i Höjden / Föräldrar: Börje Olofsson
1691-11-30 Marta i Hornkullen / Föräldrar: Erik Andersson
1691-12-08 Erik vid Skarphyttan / Föräldrar: Erik Månsson
1691-12-14 Sven vid Svartsången / Föräldrar: bergsman Per Olofsson
1691-12-21 Håkan vid Västra Åskagen / Föräldrar: bergsman Jon Håkansson - Kerstin Håkansdotter
(inflyttade från Torskbäcken, Färnebo sn)
1691-12-28 Ingvald vid Skarphyttan / Föräldrar: Jakob Leksson

1692-01-09 Karl i Fallet / Föräldrar: Nils Månsson
1692-02-03 Per i Vargtorpet / Föräldrar: Erik Persson - Annika Björnsdotter
1692-02-06 Olof upp i Höjden / Föräldrar: Per Eriksson
1692-02-17 Maria i Baggetorpet / Föräldrar: Olof Persson
1692-02-18 Annika i Fors / Föräldrar: smeddrängen Johan Andersson - Sara Didriksdotter
1692-03-07 Lars i Blomsterhult / Föräldrar: Olof Larsson - Karin Nilsdotter
1692-03-13 Nils i Hornkullen / Föräldrar: Johan Jonsson
1692-03-20 Jon i Bredvikstorp / Föräldrar: Bryngel Nilsson
1692-03-23 Maria upp i Höjden / Föräldrar: Anders Bengtsson
1692-04-06 Annika upp i Höjden / Föräldrar: Håkan Olofsson
1692-04-08 Anders i Finnfallet / Föräldrar: Mats Andersson
1692-04-17 Erik vid Svartsången / Föräldrar: Jöns Olofsson
1692-04-21 Erik upp i Höjden / Föräldrar: brukstorparen Nils Bengtsson
1692-04-26 Annika i Västra Jordkullen / Föräldrar: Jon Eskilsson - Brita Olofsdotter
1692-04-30 Olof vid Östra Åskagen / Föräldrar: bergsman Olof Sigfridsson - Elisabet Henriksdotter
1692-05-29 Anders på Ladugården / Föräldrar: Jöns Eskilsson
1692-05-31 Karin i Fallet / Föräldrar: Erik Månsson
- Gunilla
1692-06-12 Margareta vid Skarphyttan / Föräldrar: Halvar Månsson
1692-07-10 Johan vid Skarphyttan / Föräldrar: Hans Leksson
1692-07-16 Peter i Näset / Föräldrar: brukstorparen Olof Andersson
1692-07-22 Elin vid Åskagen / Föräldrar: Håkan Persson - Marit
(dopnamnet osäkert)
1692-07-29 Maria vid Gammelkroppa / Föräldrar: Erik Henriksson - Ingeborg Persdotter
1692-08-18 Erik vid Gammelkroppa / Föräldrar: Karl Eriksson - Elisabet
1692-08-20 Anders upp i Höjden / Föräldrar: Anders Eliasson - Kerstin Johansdotter
1692-08-31 Olof upp i Höjden / Föräldrar: Gustav Månsson - Kerstin Persdotter
1692-09-xx Mats vid Svartsången / Föräldrar: bergsman Lars Jonsson - Sigrid Matsdotter
(källa: db)
1692-09-04 Maria i Rönningen / Föräldrar: Johan Bengtsson
1692-09-14 Ingrid vid Östra Åskagen / Föräldrar: bergsman Karl Sigfridsson
1692-09-15 Maria vid Gammelkroppa / Föräldrar: bergsman Nils Henriksson
1692-09-15 Karin i Mögsjön / Föräldrar: brukstorparen Anders Andersson - Karin Persdotter
1692-09-20 Gunilla på Edet / Föräldrar: Ingemar Johansson - Marta Larsdotter
1692-09-20 Erik vid Hättälven / Föräldrar: Pål Petersson
1692-10-04 Kerstin vid Skarphyttan / Föräldrar: bergsman Johan Andersson
1692-11-27 Johan vid Gammelkroppa / Föräldrar: bergsman Johan Nilsson
1692-12-05 Maria upp i Höjden / Föräldrar: Rasmus Hansson

1692-12-27 Maria i Stubbetorpet (Bångtorpet) / Föräldrar: Lars Persson
1692-12-31 Sven i Lindhöjden / Föräldrar: Ingemar Olofsson

1693-01-10 Ingrid i Fristjärn / Föräldrar: Björn Månsson - Märta
1693-01-23 Hans vid Östra Åskagen / Föräldrar: bergsman Hans Sigfridsson
1693-02-xx Per i Baggetorpet / Föräldrar: Olof Persson
(källa: db)
1693-02-12 Gunilla i Bottnarna / Föräldrar: hammarsmeden Hans Månsson
(noterad i Lungsund fb)
1693-03-21 Karin vid Svartsången / Föräldrar: bergsman Huger Nilsson - Elin Persdotter
1693-03-28 Per vid Åskagen / Föräldrar: Jon Persson
1693-04-07 Johan vid Västra Åskagen / Föräldrar: bergsman Olof Eriksson - Brita Leksdotter
1693-05-03 Hans i Höjden / Föräldrar: Anders Persson - Sigrid Hansdotter
1693-05-07 Annika vid Nykroppa / Föräldrar: skräddaren Lars Kristoffersson
1693-05-27 Elin vid Gammelkroppa / Föräldrar: Anders Andersson - Elisabeth Henriksdotter
1693-06-13 Annika i Fors / Föräldrar: hammarsmeden Schen Nilsson
(vallon) - Annika Hansdotter
1693-06-14 Karin vid Gammelkroppa / Föräldrar: bergsman Henrik Persson - Margareta Nilsdotter
1693-07-01 Anders i Baggetorpet / Föräldrar: Anders Andersson - Elisabet Larsdotter
1693-07-05 Olof i Lårhöjden / Föräldrar: Mats Olofsson - Ingeborg Eriksdotter
1693-07-12 Brita i Abborrtjärn / Föräldrar: Karl Olofsson - Brita Olofsdotter
1693-07-18 Erik vid Stenbron / Föräldrar: Johan Petersson - Ingrid
1693-07-22 Annika vid Skarphyttan / Föräldrar: bergsman Olof Olofsson - Brita
1693-08-03 Anders upp i Höjden / Föräldrar: Karl Bengtsson - Brita Falltingdotter
1693-09-10 Helena (Elin) i Hornkullen / Föräldrar: brukstorparen Erik Bengtsson
1693-09-12 Henrik i Broby / Föräldrar: Erik Eriksson - Gabrielsdotter
1693-09-24 Hertsen i Västra Jordkullen / Föräldrar: Jon Eskilsson - Brita Olofsdotter
1693-09-25 Anders i Hornkullen / Föräldrar: skomakaren Sven Andersson - Elisabet Henriksdotter
1693-10-17 Olof vid Bosjön / Föräldrar: Henrik Jonsson - Sigrid Östensdotter
1693-10-27 Elisabet i Näset / Föräldrar: Nils Olofsson
1693-11-01 Olof vid Svartsången / Föräldrar: bergsman Per Olofsson
1693-11-20 Johan vid Nykroppa / Föräldrar: hjulmakaren Nils Bengtsson
1693-12-08 Nils vid Östra Åskagen / Föräldrar: bergsman Olof Sigfridsson - Elisabet Henriksdotter
1693-12-08 Nils vid Gammelkroppa / Föräldrar: bergsman Mats Persson - Maria Eriksdotter
1693-12-17 Erik i Daglösviken / Föräldrar: brukstorparen Måns Halvarsson - Ingrid Eriksdotter
1693-12-19 Anders i Höjden / Föräldrar: brukstorparen Håkan Andersson - Brita
1693-12-22 Elisabet i Herrhult / Föräldrar: bergsman Jon Jönsson - Karin Matsdotter
1693-12-23 Henrik vid Svartsången / Föräldrar: bergsman Lars Jonsson - Sigrid Matsdotter
(tvilling)
1693-12-23 Per vid Svartsången / Föräldrar: bergsman Lars Jonsson - Sigrid Matsdotter
(tvilling)
1693-12-25 Måns vid Daglösen / Föräldrar: Jon Månsson Orre - Kerstin Karlsdotter

1694-01-03 Elin vid Svartsången / Föräldrar: Jon Håkansson - Kerstin Håkansdotter (orten troligen felaktigt angiven. Bör vara V Åskagen?)
1694-01-17 Maria upp i Höjden / Föräldrar: Börje Olofsson
1694-01-25 Annika i Vargtorpet / Föräldrar: Lars Olofsson
1694-01-27 Annika i Västra Jordkullen / Föräldrar: Nils Andersson
1694-01-30 Margareta i Fors / Föräldrar: drängen Daniel Eriksson
(oäkta)
1694-02-02 Marit i Herrhult / Föräldrar: Sven Eriksson
1694-02-22 Jon i Lindhöjden / Föräldrar: Erik Olofsson
1694-02-25 Brita i Östra Jordkullen / Föräldrar: Johan Andersson
1694-02-28 Olof i Höjden / Föräldrar: Håkan Olofsson
1694-03-11 Kerstin i Vargtorpet / Föräldrar: Erik Persson - Annika Björnsdotter
1694-03-27 Johan vid Nykroppa / Föräldrar: Pål Matsson
1694-03-28 Karin vid Blåsjön / Föräldrar: Nils Andersson - Brita Månsdotter
1694-04-01 Katarina vid Skarphyttan / Föräldrar: Mårten Leksson - Annika Persdotter
1694-04-06 Karin i Backa / Föräldrar: Jon Jönsson - Margareta
1694-05-01 Maria i Knatten / Föräldrar: Bryngel Falltingsson - Maria
1694-05-14 Per i Baggetorpet / Föräldrar: hammarsmeden Jöns Persson
1694-05-17 Maria vid Bosjön / Föräldrar: Per Jonsson - Annika
1694-05-26 Maria vid Nykroppa / Föräldrar: Anders Petersson - Marta Eriksdotter
1694-06-05 Olof vid Skarphyttan / Föräldrar: Jakob Leksson
1694-06-09 Henrik vid Hättsjön / Föräldrar: Johan Andersson - Brita Eriksdotter
1694-06-10 Maria vid Bottnarna / Föräldrar: Johan Olofsson - Karin Nilsdotter
1694-07-01 Karl vid Östra Åskagen / Föräldrar: bergsman Karl Sigfridsson
(dopdatum)
1694-07-11 Kristoffer vid Svartsången / Föräldrar: Jöns Elofsson
1694-07-12 Per vid Mögsjön / Föräldrar: Gabriel Persson

1694-09-10 Elias i Hermanstorp / Föräldrar: Sven Eliasson - Elisabet Nilsdotter (inflyttade från Höjden)
1694-09-21 Kerstin i Bredvikstorp / Föräldrar: Nils Bryngelsson - Kerstin Jonsdotter
1694-09-22 Eskil på Ladugården / Föräldrar: Jöns Eskilsson
1694-09-23 Ingeborg i Fallet / Föräldrar: hammarsmeden Sarva Eriksson
(vallon) - Margareta
1694-09-25 Annika vid Skarphyttan / Föräldrar: Hans Leksson
1694-10-09 Annika i Hornkullen / Föräldrar: Erik Andersson
1694-10-23 Maria upp i Höjden / Föräldrar: brukstorparen Nils Bengtsson
1694-11-15 Annika i Hornkullen / Föräldrar: Johan Jonsson
1694-11-19 Maria i Bredvikstorp / Föräldrar: Bryngel Nilsson
1694-11-20 Katarina i Fors / Föräldrar: hammarsmeden Erik Persson - Maria Giliusdotter
(vallon)
1694-11-25 Henrik vid Åskagen / Föräldrar: Håkan Persson - Marit
1694-11-31 Karin i Perstorp / Föräldrar: Per Henriksson
1694-12-16 Kerstin vid Skarphyttan / Föräldrar: dagkarlen Nils Persson - Maria Andersdotter
1694-12-26 Elisabet vid Östra Åskagshyttan / Föräldrar: bergsman Hans Sigfridsson

1695-01-18 Elisabet i Rönningen / Föräldrar: Johan Bengtsson (döpt i Lungsund kyrka)
1695-01-22 Johan i Baggetorpet / Föräldrar: Olof Persson
1695-02-22 Johan vid Stenbron / Föräldrar: Johan Petersson - Ingrid
1695-02-23 Brita vid Gammelkroppa / Föräldrar: bergsman Nils Henriksson
1695-03-16 Karl i Finnfallet / Föräldrar: Mats Andersson
1695-03-25 Jakob vid Skarphyttan / Föräldrar: Henrik Persson Skomakare - Margareta Jakobsdotter
1695-03-26 Måns upp i Höjden / Föräldrar: Nils Månsson - Maria Bengtsdotter
1695-04-01 Brita i Blomsterhult / Föräldrar: Olof Larsson - Karin Nilsdotter
1695-04-29 Peter vid Gammelkroppa / Föräldrar: Karl Eriksson - Elisabet
1695-04-30 Erik i Lårhöjden / Föräldrar: Mats Olofsson - Ingeborg Eriksdotter
1695-05-08 Per i Västra Jordkullen / Föräldrar: Nils Persson - Karin Persdotter
1695-05-25 Henrik vid Gammelkroppa / Föräldrar: Erik Henriksson - Ingeborg Persdotter
1695-06-02 Erik vid Svartsången / Föräldrar: bergsman Lars Jonsson - Sigrid Matsdotter
1695-06-16 Annika i Herrhult / Föräldrar: Sven Jonsson - Ingrid Kristoffersdotter
- Annika född vid Bosjö hammare.
1695-06-27 Margareta upp i Höjden / Föräldrar: Per Eriksson
1695-07-01 Johan i Mögsjön / Föräldrar: brukstorparen Anders Andersson - Karin Persdotter
1695-07-15 Annika vid Svartsången / Föräldrar: bergsman Per Olofsson
1695-08-18 Olof vid Västra Åskagen / Föräldrar: Per Olofsson - Karin Andersdotter
1695-08-29 Per vid Bosjö hammare / Föräldrar: Olof Persson
1695-09-xx Ingrid vid Östra Åskagen / Föräldrar: bergsman Olof Sigfridsson - Elisabet Henriksdotter
(källa: db)
1695-09-07 Karin vid Östra Åskagen / Föräldrar: bergsman Karl Sigfridsson
1695-09-07 Per upp i Höjden / Föräldrar: Gustav Månsson - Kerstin Persdotter
1695-09-08 Per i Östra Jordkullen / Föräldrar: Johan Andersson
1695-09-22 Jon i Fallet / Föräldrar: hammarsmeden Karl Eriksson
(vallon)
1695-09-23 Rangela i Västra Jordkullen / Föräldrar: Jon Eskilsson - Brita Olofsdotter
1695-09-29 Johan i Västra Jordkullen / Föräldrar: Jon Andersson - Elin
1695-09-30 Nils vid Svartsången / Föräldrar: bergsman Huger Nilsson - Elin Persdotter
1695-10-09 Nils vid Gammelkroppa / Föräldrar: bergsman Henrik Persson - Margareta Nilsdotter
1695-10-24 Karin i Stubbetorpet (Bångtorpet) / Föräldrar: Lars Persson
1695-11-06 Peter upp i Höjden / Föräldrar: Pål Matsson Skomakare - Elisabet
1695-11-09 Olof vid Bosjön / Föräldrar: Per Jonsson - Annika
1695-11-16 Kerstin i Näset / Föräldrar: Anders Eliasson - Kerstin Johansdotter
(inflyttade från Höjden)
1695-11-26 Karl vid Gammelkroppa / Föräldrar: bergsman Mats Persson - Maria Eriksdotter
1695-11-28 Anders i Vargtorpet / Föräldrar: Lars Olofsson

1696-01-14 Fallting upp i Höjden / Föräldrar: Karl Bengtsson - Brita Falltingdotter
1696-01-29 Anders i Lunden / Föräldrar: Klemet Andersson - Annika Olofsdotter
1696-01-30 Erik vid Åskagen / Föräldrar: Jon Persson
1696-01-31 Per på Edet / Föräldrar: huskarlen Olof Anundsson
1696-02-02 Olof vid Bottnarna / Föräldrar: Johan Olofsson - Karin Nilsdotter
1696-02-10 Elisabet vid Västra Åskagen / Föräldrar: bergsman Olof Eriksson - Brita Leksdotter
1696-03-02 Olof i Vargtorpet / Föräldrar: Erik Persson - Annika Björnsdotter
1696-03-04 Jon i Fors / Föräldrar: hammarsmeden Schen Nilsson
(vallon) - Annika Hansdotter
1696-03-04 Maria i Herrhult / Föräldrar: bergsman Jon Jönsson - Karin Matsdotter
1696-03-17 Henrik i Perstorp / Föräldrar: Per Henriksson
1696-03-26 Maria vid Västra Åskagen / Föräldrar: bergsman Jon Håkansson - Kerstin Håkansdotter
1696-04-03 Helena i Abborrtjärn / Föräldrar: Karl Olofsson - Brita Olofsdotter
1696-04-04 Marta vid Nykroppa / Föräldrar: Lars Kristoffersson Skräddare
1696-04-23 Annika vid Svartsången / Föräldrar: Henrik Håkansson - Maria Eriksdotter
1696-04-24 Barbro i Fallet / Föräldrar: hammarsmeden Nils Jonsson
1696-05-10 Per i Lindhöjden / Föräldrar: Ingemar Olofsson
1696-05-13 Anders upp i Höjden / Föräldrar: brukstorparen Johan Olofsson - Kerstin Eliasdotter
(i samband med Anders dop begravdes även en dödfödd syster/bror)
1696-05-20 Anders i Daglösviken / Föräldrar: brukstorparen Måns Halvarsson - Ingrid Eriksdotter
1696-05-23 Måns i Fristjärn / Föräldrar: Björn Månsson - Märta
1696-06-05 Anders vid Hättsjön / Föräldrar: Johan Andersson - Brita Eriksdotter
1696-06-08 Maria på Kroppa gård / Föräldrar: dagkarlen Johan Andersson
1696-06-25 Erik vid Skarphyttan / Föräldrar: bergsman Olof Olofsson - Brita
1696-07-18 Sven i Hornkullen / Föräldrar: skomakaren Sven Andersson - Elisabet Henriksdotter
1696-08-22 Anders i Lunden / Föräldrar: Nils Andersson - Kerstin Jonsdotter
1696-09-12 Peter i Broby / Föräldrar: Erik Eriksson - Gabrielsdotter
1696-10-11 Anders vid Nykroppa / Föräldrar: Anders Petersson - Marta Eriksdotter
1696-10-26 Maria i Lillefors, Lungsund sn / Föräldrar: Nils Erlandsson
(Nils övriga barn döptes i Lungsund sn)
1696-11-14 Jon i Bredvikstorp / Föräldrar: Nils Bryngelsson - Kerstin Jonsdotter
1696-12-08 Sigrid upp i Hornkullen / Föräldrar: brukstorparen Erik Bengtsson
1696-12-15 Maria upp i Höjden / Föräldrar: Börje Olofsson
1696-12-24 Ingrid i Lindhöjden / Föräldrar: Erik Olofsson
1696-12-26 Eskil i Västra Jordkullen / Föräldrar: Nils Persson - Karin Persdotter

1697-01-00 Kerstin i Lindhöjden / Föräldrar: Erik Olofsson (källa: db)
1697-01-07 Karin upp i Höjden / Föräldrar: Rasmus Hansson
1697-01-22 Erik vid Svartsången / Föräldrar: bergsman Per Olofsson
1697-01-24 Helena i Östra Jordkullen / Föräldrar: Jon Persson - Sigrid Kristoffersdotter
1697-02-19 Maria upp i Höjden / Föräldrar: skomakaren Pål Matsson - Elisabet
1697-02-22 Annika vid Skarphyttan / Föräldrar: Mårten Leksson - Annika Persdotter
1697-03-18 Nils vid Gammelkroppa / Föräldrar: Erik Henriksson - Ingeborg Persdotter
1697-03-21 Anna Elisabet på Storfors / Föräldrar: brukspatron Klas Linroth - Sara Ehrenpreus
1697-03-26 Nils upp i Höjden / Föräldrar: Daniel Nilsson
1697-04-09 Maria i Lillefors, Lungsund sn / Föräldrar: hammarsmeden Anders Olofsson - Karin Hansdotter
1697-04-27 Elin upp i Höjden / Föräldrar: Anders Persson - Sigrid Hansdotter
1697-04-29 Annika i Hermanstorp / Föräldrar: Sven Eliasson
- Elisabet Nilsdotter (Annika möjligen begravd som "Maria" 1698-12-26)
1697-05-05 Gilius i Fors / Föräldrar: hammarsmeden Erik Persson - Maria Giliusdotter
(vallon)
1697-05-06 Maria i Långtjärnshöjden / Föräldrar: Bryngel Falltingsson - Maria
1697-06-03 Anders upp i Höjden / Föräldrar: brukstorparen Johan Olofsson - Kerstin Eliasdotter
1697-06-23 Ingeborg i Fallet / Föräldrar: Erik Månsson
- Gunilla
1697-07-25 Erik vid Skarphyttan / Föräldrar: dagkarlen Nils Persson - Maria Andersdotter
1697-08-08 Sara vid Östra Åskagen / Föräldrar: bergsman Karl Sigfridsson
1697-08-11 Kerstin i Västra Jordkullen / Föräldrar: soldaten Lars Persson - Annika Hansdotter
1697-09-18 Annika i Fors / Föräldrar: Erik Nilsson - Elisabet Hansdotter
1697-10-24 Marta i Nykroppa / Föräldrar: drängen Olof Olofsson Norman i Borås stad - pigan Elisabet Matsdotter i Nykroppa
(oäkta)
1697-10-31 Jon i Herrhult / Föräldrar: Sven Jonsson - Ingrid Kristoffersdotter
1697-11-22 Anders vid Blåsjön / Föräldrar: Nils Andersson - Brita Månsdotter
1697-12-24 Anders upp i Höjden / Föräldrar: Anders Bengtsson
1697-12-25 Olof vid Daglösedet / Föräldrar: Jon Eriksson
1697-12-27 Karl i Lårhöjden / Föräldrar: Mats Olofsson - Ingeborg Eriksdotter
1697-12-28 Margareta i Mögsjön / Föräldrar: Johan Andersson

1698-01-xx Olof på Edet / Föräldrar: Jon Eskilsson - Brita Olofsdotter (källa: db) (inflyttade fr V Jordkullen)
1698-02-09 Elisabet i Daglösviken / Föräldrar: brukstorparen Måns Halvarsson
1698-02-11 Karin i Bredvikstorp / Föräldrar: Bryngel Nilsson
1698-02-19 Brita vid Nykroppa / Föräldrar: Otto Andersson Klockare - Barbro Jonsdotter
1698-03-13 stodo drängen Anders Nilsson i Finnfallet, mannen Mats Persson i Mörttjärn, Grythyttan socken och mannen Olof Persson i Baggetorpet uppenbar kyrkoplikt för begångne ... (sista ordet svårläst).
1698-03-14 Mats vid Svartsången / Föräldrar: bergsman Lars Jonsson - Sigrid Matsdotter
1698-04-05 Henrik i Gammelkroppa / Föräldrar: bergsman Mats Persson - Maria Eriksdotter
1698-04-05 Johan i Höjden / Föräldrar: Daniel Nilsson
1698-04-28 Birgitta i Finnfallet / Föräldrar: Mats Andersson
1698-05-04 Lars i Herrhult / Föräldrar: Sven Eriksson
1698-06-01 Annika vid Hättsjön / Föräldrar: Johan Andersson - Brita Eriksdotter
1698-06-11 Birgitta vid Åskagen / Föräldrar: Håkan Persson - Marit
1698-06-14 Jon vid Bosjön / Föräldrar: Per Jonsson - Annika
1698-06-18 Elias vid Kroppa kyrka / Föräldrar: inspektorn Elias Kollberg - Beata Höjer
1698-06-23 Maria vid Västra Åskagen / Föräldrar: bergsman Jon Håkansson - Kerstin Håkansdotter
(nöddöpt)
1698-07-12 Maria i Backa / Föräldrar: Jon Jönsson - Margareta
1698-09-01 Rangela i Baggetorpet / Föräldrar: mjölnaren Jon Jonsson
(tvilling)
1698-09-01 Gunilla i Baggetorpet / Föräldrar: mjölnaren Jon Jonsson
(tvilling)
1698-09-02 Helena vid Skarphyttan / Föräldrar: bergsman Olof Olofsson - Brita
1698-09-04 Anders i Höjden / Föräldrar: Håkan Olofsson
1698-12-06 Erik upp i Höjden / Föräldrar: Nils Eriksson
1698-12-28 Brita vid Gammelkroppa / Föräldrar: Anders Andersson - Ingeborg Hansdotter

1699-01-04 Elisabet vid Daglösen / Föräldrar: Henrik Nilsson - Annika Larsdotter
1699-01-10 Kerstin i Rönningen / Föräldrar: rättaren vid Kroppa bruk Lars Hugersson - Ingrid Eriksdotter
1699-01-19 Olof i Lunden / Föräldrar: Klemet Andersson - Annika Olofsdotter
1699-01-26 Erik i Höjden / Föräldrar: Per Eriksson
1699-02-10 Per vid Östra Åskagen / Föräldrar: bergsman Karl Sigfridsson
1699-03-04 Johan i Höjden / Föräldrar: skomakaren Pål Matsson
1699-03-13 Kristina i Blomsterhult / Föräldrar: Olof Larsson - Karin Nilsdotter
1699-03-20 Peter vid Skarphyttan / Föräldrar: skomakaren Henrik Persson - Margareta Jakobsdotter
1699-04-01 Elisabet vid Gammelkroppa / Föräldrar: Karl Eriksson - Elisabet
(Elisabet död 29.1 1789 enl not i fb)
1699-04-05 Katarina i Fallet / Föräldrar: hammarsmeden Sarva Eriksson
(vallon) - Margareta
1699-04-12 Maria i Fors / Föräldrar: hammarsmeden Schen Nilsson
(vallon) - Annika Hansdotter
1699-04-16 Maria i Vargtorpet / Föräldrar: Erik Persson - Annika Björnsdotter
1699-06-05 Daniel i Höjden / Föräldrar: Daniel Nilsson
1699-06-08 Annika i Näset / Föräldrar: Anders Eliasson - Kerstin Johansdotter
1699-06-21 Annika vid Gammelkroppa / Föräldrar: bergsman Henrik Persson - Margareta Nilsdotter
1699-06-22 Nils i Daglösviken / Föräldrar: brukstorparen Måns Halvarsson
1699-07-19 Annika i Bredvik / Föräldrar: Anders Eskilsson - Kerstin Johansdotter
(tvilling)
1699-07-20 Eskil i Bredvik / Föräldrar: Anders Eskilsson - Kerstin Johansdotter
(tvilling)
1699-07-29 Karin vid Åskagen, Västra / Föräldrar: bergsman Jon Håkansson - Kerstin Håkansdotter
1699-08-05 Per vid Svartsången / Föräldrar: bergsman Huger Nilsson - Elin Persdotter
1699-08-10 Erik vid Nykroppa / Föräldrar: Anders Petersson - Marta Eriksdotter
1699-09-21 Elisabet i Bredvik / Föräldrar: Per Andersson - Ingeborg Olofsdotter
1699-10-28 Margareta vid Skarphyttan / Föräldrar: Mårten Leksson - Annika Persdotter
1699-11-12 Maria vid Skarphyttan / Föräldrar: bergsman Jakob Andersson
1699-12-03 Katarina i Hornkullen / Föräldrar: Johan Jonsson
1699-12-29 Maria vid Kroppa kyrka / Föräldrar: inspektoren Elias Kollberg - Beata Höjer
1699-12-31 Anders i Fors / Föräldrar: hammarsmeden Erik Persson - Maria Giliusdotter
(vallon)

1700-01-09 Elisabet i Höjden / Föräldrar: Gustav Månsson - Kerstin Persdotter
1700-01-10 Marit på Edet / Föräldrar: Jon Eskilsson - Brita Olofsdotter
1700-01-16 Per vid Gammelkroppa / Föräldrar: bergsman Mats Persson - Maria Eriksdotter
1700-01-23 Olof i Mögsjön / Föräldrar: Lars Olofsson
1700-01-25 Katarina vid Skarphyttan / Föräldrar: bergsman Olof Olofsson - Brita
1700-02-10 Annika i Höjden / Föräldrar: brukstorparen Johan Olofsson - Kerstin Eliasdotter
(Annika död 20.9 1788 enligt not i fb)
1700-02-15 Karin i Mögsjön / Föräldrar: Anders Karlsson - Margareta Andersdotter
1700-02-22 Maria på Storfors gård / Föräldrar: brukspatron Klas Linroth - Sara Ehrenpreus
1700-03-02 Anders i Mögsjön / Föräldrar: Johan Andersson
1700-03-09 Nils vid Daglösen / Föräldrar: Henrik Nilsson - Annika Larsdotter
1700-03-11 Helena i Lillefors, Lungsund sn / Föräldrar: hammarsmeden Anders Olofsson - Karin Hansdotter
1700-04-01 Katarina vid Nykroppa / Föräldrar: Olof Olofsson Norman - Elisabet Matsdotter
1700-04-15 Maria vid Blåsjön / Föräldrar: Nils Andersson - Brita Månsdotter
1700-04-17 Margareta vid Daglösen / Föräldrar: Jon Månsson Orre - Kerstin Karlsdotter
1700-04-18 Elisabet vid Nykroppa / Föräldrar: Pål Matsson
1700-05-21 Nils i Hermanstorp / Föräldrar: Sven Eliasson - Elisabet Nilsdotter
1700-05-28 Brita i Fallet / Föräldrar: hammarsmeden Karl Eriksson
(vallon)
1700-05-29 Anders vid Gammelkroppa / Föräldrar: Olof Olofsson
1700-06-05 Erik vid Hättsjön / Föräldrar: Johan Andersson - Brita Eriksdotter
1700-06-16 Erik vid Gammelkroppa / Föräldrar: Erik Henriksson - Ingeborg Persdotter

1700-07-08 Anders i Höjden / Föräldrar: Anders Persson - Sigrid Hansdotter
1700-07-19 Brita vid Gammelkroppa / Föräldrar: Jon Persson
1700-08-20 Elin i Fristjärn / Föräldrar: Björn Månsson - Märta
1700-08-22 Kerstin i Bredvikstorp / Föräldrar: Bryngel Nilsson
1700-08-22 Börje i Höjden / Föräldrar: Börje Olofsson
1700-10-10 Anders vid Bosjö hammare / Föräldrar: hammarsmeden Per Jonsson - Annika Eriksdotter
1700-11-17 Elias i Höjden / Föräldrar: Johan Eliasson - Maria Olofsdotter
1700-11-27 Per i Västra Jordkullen / Föräldrar: soldaten Lars Persson - Annika Hansdotter
1700-12-05 Annika i Abborrtjärn / Föräldrar: Olof Karlsson - Brita Persdotter
1700-12-12 Karin i Jordkullen / Föräldrar: Per Eskilsson
1700-12-16 Johan i Vargtorpet / Föräldrar: Erik Persson - Annika Björnsdotter
1700-12-29 Johan i Rönningen / Föräldrar: Anders Jonsson - Kerstin Hansdotter

1701-01-03 Johan i Broby / Föräldrar: Johan Johansson - Karin Gabrielsdotter
1701-01-22 Maria i Höjden / Föräldrar: Johan Matsson - Karin Johansdotter
1701-01-29 Anders i Bredvik / Föräldrar: Per Andersson - Ingeborg Olofsdotter
1701-03-12 Katarina i Lårhöjden / Föräldrar: Olof Karlsson - Helena Hansdotter
1701-02-02 Erik i Rönningen / Föräldrar: rättaren vid Kroppa bruk Lars Hugersson - Ingrid Eriksdotter
(födelsedatum trol felskrivet som 2 januari? Döpt 3 februari)
1701-03-13 Kristoffer i Jordkullen / Föräldrar: Nils Kristoffersson
1701-04-02 Maria på Edet / Föräldrar: Jon Eskilsson - Brita Olofsdotter
1701-04-02 Johan vid Östra Åskagen / Föräldrar: bergsman Karl Sigfridsson
1701-04-18 Kerstin i Finnfallet / Föräldrar: Mats Andersson
1701-04-21 Hans vid Gammelkroppa / Föräldrar: Anders Andersson - Ingeborg Hansdotter
1701-04-22 Karl vid Kroppa prästgård / Föräldrar: magister Jakob Wahlund - Elisabet Fernell
1701-05-24 Bengt i Höjden / Föräldrar: Anders Bengtsson
1701-06-04 Jon i Lunden / Föräldrar: Nils Andersson - Kerstin Jonsdotter
1701-06-05 Johan i Höjden / Föräldrar: Nils Månsson - Maria Bengtsdotter
1701-06-12 Olof vid Svartsången / Föräldrar: hammarsmedsmästaren Nils Knutsson - Margareta Olofsdotter
1701-06-20 Gunilla i Mögsjön / Föräldrar: Anders Karlsson - Margareta Andersdotter
1701-07-06 Henrik i Höjden / Föräldrar: Karl Bengtsson - Brita Falltingdotter
1701-07-12 Elisabet vid Gammelkroppa / Föräldrar: soldaten Olof
(Olof Olofsson?)
1701-08-13 Sara vid Kroppa kyrka / Föräldrar: inspektoren Elias Kollberg - Beata Höjer
1701-09-21 Olof i Näset / Föräldrar: Anders Olofsson - Maria Nilsdotter
1701-09-26 Maria vid Daglösen / Föräldrar: Henrik Nilsson - Annika Larsdotter
1701-10-06 Per vid ? / Föräldrar: Olof Persson
(födelseorten oklar)
1701-10-08 Karl i Lårhöjden / Föräldrar: Erik Karlsson - Marit Persdotter
1701-11-02 Katarina i Fors / Föräldrar: hammarsmeden Erik Mårtensson - Brita Nilsdotter
1701-12-19 Sigrid vid Östra Jordkullen / Föräldrar: Jon Persson - Sigrid Kristoffersdotter


Den här sidan uppdaterades senast den 21 oktober 2007