Notiser i Kroppa och Lungsund kyrkoböcker som rör personer bosatta i

Väse socken     1687-1773

*********************************************************************************************

Datum, namn och orter är inlästa och nerskrivna så som jag tolkat att de är stavade i vigselboken i original. Den som använder uppgifterna i sin släktforskning bör, för att vara på den säkra sidan, kontrollera uppgifterna i originalkyrkoboken.

© Stefan Björn, Ö Bondetorp 529, 382 93 Nybro                    

*********************************************************************************************

Röd färg = Kroppa sn
Brun färg = Lungsund sn

Vigselboken

1695-10-11 drängen Johan Andersson i Ekholmen, Väse sn / pigan Maria Persdotter i Östra Jordkullen

1695-11-01 drängen Anders Svensson i Björkåsen, Väse sn / pigan Karin Nilsdotter i Matlången

1699-12-28 änkemannen Elof Eriksson i Snårbotten / pigan Ingrid Björnsdotter i Ölmhult, Väse sn

1704-11-01 drängen Nils Olofsson Bock  i Silkestad, Väse sn / pigan Marit Persdotter i Björnfallet

1710-10-02 Anders Jönsson i Nygård, Väse sn / pigan Elin Nilsdotter i Gräsbäcken
1710-11-20 soldaten Erik Olofsson Hult i Hult, Väse sn / pigan Maria Larsdotter i Gräs

1739-10-07 drängen Erik Eriksson i Hulteby, Väse sn / pigan Ingeborg Svensdotter i Kallkällhult

1747-09-29 drängen Nils Andersson i Gunnerud, Väse sn / pigan Maria Staffansdotter i Kvarnfallet

1754-06-23 drängen Jean Svensson från Hammar uti Wäsehärad och pig: Catharina Persdotter på Linås

1754-09-08 drängen Lars Persson från Hulteby och Wäsehärad och pig: Margareta Persdotter i Gräs

1755-05-11 dr: Jon Jansson i Sorkedaln och Wäsehärad och pig: Annicka Nilsdotter från Brattfors

1759-10-21 drängen Måns Månsson från Måseby i Wäsehärads församl och pigan Chjerstin Olofsdr i Måsen

1760-10-12 drängen Pehr Andersson från Nornberg i Wäshärads församl och pigan Maria Erichsdotter i Laggartorp

1762-01-24 änkem: Nils Pehrsson i Ackjär och änkan Ellika Jansdr från Wäsehärad

1766-10-16 änkem. Axel Bengtsson vid Berg i Wäsehärad sochn och pig. Brita Jansdr vid Nedre Bjurbäcken

1767-10-04 mästerswännen Peter Andersson Gevert vid Öfra Bjurbäcks hammar och pig. Chjerstin Hansdr från Wäsehärad

1769-03-04 dr. Lars Nilsson från Åsen i Wäsehärad och pig. Maria Hansdr från Gråbergstorp i dito församl

1772-12-29 dräng. Jan Andersson från Weh i Wäshärads församl. och pig. Annika Larsdr i Gräsbäcken

1773-12-26 drängen Nils Olsson från Wäshärads prästegård och pigan Catharina Pettersdotter från Witteberg

 

Begravningsboken

 

1773-07-24 Olof Erssons son Måns från Hulteby, Väsehärad, död af koppor i Svalkiärn, 12 år 6 mån

 

 


Den här sidan uppdaterades senast den 4 maj 2006