knapp1.gif (2212 bytes)

 

Avskrift av kyrkoböckerna i Kroppa socken
i Värmland


Födda

C:1  1687-1701

Vigda
E:1   1687-1701

Döda
F:1   1687-1701

 


Datum, namn och orter är inlästa, tolkade och översatta till modern svenska. I vissa fall har bokens uppgifter kompletterats med andra uppgifter, t.ex. faderns efternamn, barnets namn eller orten, för att de skall bli lättare att använda. Av mig tillagda uppgifter är skrivna med kursiv stil. Observera att det kan gälla en hel notis. Uppgifterna kommer från en annan notis i kyrkböckerna, om inte annat anges. Om en text varit svårläst eller svårtolkad, anges det inom parantes efter uppgiften. Poster markerade som svårlästa kommer senare att kontrolleras i originalkyrkböckerna. Inom parantes kan även andra tillägg finnas, t.ex. att personen är tysk- eller vallonättling. I min databas finns även originalstavningen registrerad.

Mitt arbete med Kroppa påbörjades i augusti 2000 och är planerat att sträcka sig från 1600-talet fram till ca 1750. Om mitt arbete senare utökas med avskrifter av "nyare" kyrkböcker är osäkert. Materialet läggs ut i den takt arbetet framskrider, vilket innebär att materialet till att börja med inte är särskilt stort.

© Stefan Björn, Ö Bondetorp 529, 382 93 Nybro


Den här sidan uppdaterades senast den 30 september 2002